+38(067)342-91-39+38(067)342-92-67

 • icon
 • icon

Наші послуги


ЕНІКОН надає широкий спектр послуг у сферах промислової енергетики та промислових виробництв:

Illustration
Illustration
Illustration
  Проекти «під ключ» - від розробки технічного завдання до здачі в експлуатацію.
  Розробка та впровадження АСУ ТП ТЕЦ, які працюють на традиційних та альтернативних видах палива: газ, мазут, вугілля, лушпиння, тріска, біогаз.
  Проектування і виготовлення щитів керування та електросилових шаф АСУ ТП.
  Розробка прикладного програмного забезпечення та Scada-систем, програмування контролерів.
  Розробка та впровадження АСУ ТП жомосушильних барабанів.
  Розробка та впровадження АСУ ТП інших виробництв під технологічне завдання від замовника.
  Пуско і режимно-налагоджувальні роботи.
  Тепловий і аеродинамічний розрахунки парових котлів.
  Проектування реконструкції котла.
  Проектування і пусконалагодження електрошаф управління двигунами та генераторами.
  Розрахунок навантаження на трансформаторних підстанцій.
  Проектування та монтаж освітлення.
  Послуги хімлабораторії: аналіз турбінного мастила, аналіз золи, аналіз води.
  Перевірка на коректність та модернізація проектів, впроваджених іншими організаціями.
  Комплектування, монтаж, пуск, налагодження обладнання.
  Поставка обладнання.
  Підбір обладнання кваліфікованими спеціалістами.
  Перевірка нового та ревізія існуючого обладнання.
  Комплексний аудит об’єкта.
  Розрахунок звужуючих пристроїв для вимірювання витрат середовища.
  Навчання обслуговуючого персоналу.
  Техічний супровід.

На виконання комплексу вищезазначених робіт маємо всі необхідні ліцензіі і дозволи, з якими Ви можете ознайомитись тут.

Опис програмного продукту

На даний час є досвід і успішна реалізація нашими спеціалістами систем автоматизації на базі наступних виробників:- Siemens/VIPA: лінійка ПЛК Simatic S7, TIA Portal, WinCC, сенсорні панелі, частотні перетворювачі;- Schneider: Modicon на базі Unity Pro (Control Expert) та SoMachine, сенсорні панелі, частотні перетворювачі;- ABB: Freelance 700, 800, частотні перетворювачі;- Delta: сенсорні панелі DOP, частотні перетворювачі.Наші спеціалісти проходять курси підвищення кваліфікації та постійно слідкують за новими технологіями та новинками в сфері автоматизації.

Використання частотних перетворювачів SINAMICS з використанням мережі PROFINET;
Побудова мережі за топологією «резервоване кільце» з резервуванням промислових комутаторів SCALANCE;
Застосування промислових IoT шлюзів та мережі WiFi для забезпечення оперативного доступу персоналу станції до даних з датчиків та виконавчих механізмів в режимі реального часу з допомогою технології QR-кодів;
Впровадження інструмента SINEMA RC від компанії SIEMENS для безпечного VPN з'єднання під час віддаленого налагодження системи через мережу Інтернет;
Впровадження доступу замовником до Web-сторінок з техніко-економічними показниками електростанції в режимі реального часу;
Реалізація проектів з гарячим резервованням контролерів;
Реалізація клієнт-серверної структури верхнього рівня системи управління на базі WinCC Professional з дублюванням серверів;
Реалізація мультимоніторного АРМу оператора.

На сьогоднішній день програмно-технічний комплекс на базі вищепереліченої техніки виконує наступні функції: 

 • • Інформаційні функції

  Система автоматизації установки передбачає:- автоматичне та ручне керування процесами;- дистанційний та місцевий режими управління приводами;- діагностика каналів вимірювання з автоматичним прийняттям рішення або з підказкою оператору;- попереджувальна і аварійна сигналізації;- автоматичний захист установки;- автоматична корекція витрат по тиску і температурі;- контроль і архівування технологічних параметрів роботи котла;- настройки системи з інженерного АРМ оператора;- ведення журналу подій;- формування добових звітів за осноними техніко-економічними показниками станції (установки);- обрахунок потужності та ККД установки;- веб-доступ в режимі онлайн;- використання сенсорних планшетів для оператора та інженера.Призначення інформаційних функцій:- введення аналогових сигналів давачів і первинних перетворювачів технологічних параметрів;- введення дискретних сигналів;- контроль достовірності введених сигналів;- нормалізація і фільтрація значень введених сигналів;- математична обробка нормалізованих значень сигналів;- контроль значень розрахованих параметрів і показників на технологічні і аварійні допуски;- формування даних для диспетчерського контролю;- відображення оперативної інформації про хід технологічного процесу і стан обладнання;- формування аварійних і технологічних сигналізації;- формування добових протоколів (рапортів) результатів протікання технологічного процесу і роботи основного обладнання;- формування системного протоколу подій;- виведення вихідних відеокадрів (мнемосхем) оперативної інформації про хід технологічного процесу і стану обладнання;- виведення вихідних відеокадрів (мнемосхем) формованих протоколів і звітів;- виведення на друк вихідних документів;- архівування параметрів роботи обладнання в часі.Передбачається можливість використання в контролерах функції видобутку квадратного кореню при вимірюванні перепаду тиску для визначення витрати і введення програмним шляхом поправок на зміну тиску і температури вимірюваного середовища.Контроль всіх датчиків аналогової інформації при її первинній обробці проводиться шляхом аналізу сигналу на мінімальне і максимальне значення.Передбачається можливість фільтрації сигналу.Для підвищення надійності системи по деяким параметрам вводиться дублювання сигналів. При цьому дубльовані сигнали розносяться по різним станціям вводу-виводу.

 • • Виявлення, сигналізація і реєстрація відхилень параметрів від встановлених меж

  Повідомлення про стан і про порушення технологічного процесу, про порушення стану елементів системи видаються оперативному персоналу за допомогою відеокадрів на АРМи і на принтер.Повідомлення про відхилення попереджувального і аварійного характеру видаються в ініціативному порядку. Алгоритм формування попереджувальної і аварійної сигналізації передбачає:- ввімкнення мигання елемента на мнемосхемі і ввімкнення звукової сигналізації;- підтвердження оператором звуку і мигання;- підсвічування після підтвердження рівним світлом, якщо ситуація зберіглась;- реєстрацію часу появи і підтвердження сигналізації.

 • • Ручне введення даних

  Параметри ручного налаштування вводяться таким чином:- значення параметрів налаштування задач контролю (початок і кінець шкали, нижня і верхня межі попереджувальної сигналізації, нижня і верхня межі аварійної сигналізації) вводяться в режимі реального часу;- коефіцієнти і константи (коефіцієнт фільтрації, відсічення нуля, гістерезис сигналізації) вводяться в режимі реального часу.Передбачається можливість захисту окремих параметрів від введення неприпустимих значень.Також є можливіть ручного введення події оператором в журнал подій на екрані АРМ (заміна паперового журналу подій).

 • • Мнемосхеми відображають в динаміці поточний стан об'єкту

  На мнемосхемах відображається наступна інформація:
  - найменування мнемосхеми;
  - схема ділянки технологічного обладнання;
  - значення вимірюваних параметрів.

 • • Відображення трендів

  Передбачається два типи трендів:- історичний графік - передісторія параметра за тривалий проміжок часу з архівацією в енергонезалежній пам’яті;- оперативний графік - передісторія параметра за відносно короткий проміжок часу із зберіганням в оперативній пам'яті.

 • • Формування і друк звітних документів

  У системі передбачається формування і відображення на моніторі, а також друк у вигляді окремого документа «Протоколу повідомлень» - звітного документа, в якому в хронологічному порядку фіксуються наступні події:- відхилення параметрів від допустимих меж;- повернення параметрів в регламентні межі;- інформація про включення, відключення двигунів, механізмів;- інформація про видачу команд управління;- діагностичні повідомлення;- спрацювання сигналів реєстратора аварійних подій.При фіксації події вказується час появи і час підтвердження події.

 • • Допоміжні функції

  До допоміжних функцій відносяться:- тестування і самодіагностика стану елементів системи;- перевірка достовірності інформаційних сигналів;- реєстрація помилок, відмов, несправностей;- установка заборони або дозволу проходження інформації по каналах вимірювання і сигналізації;- налаштування сервера часу;- обмеження доступу до зміни налаштування параметрів системи на рівнях «оператор» та «інженер» шляхом встановлення гасел.