+38(067)342-91-39+38(067)342-92-67

 • icon
 • icon

Наші послуги


ЕНІКОН надає широкий спектр послуг у сферах промислової енергетики та промислових виробництв:

Illustration
Illustration
Illustration
  icon
  Проєкти «під ключ» - від розробки технічного завдання до здачі в експлуатацію.
  icon
  Розробка та впровадження АСУ ТП ТЕЦ, які працюють на традиційних та альтернативних видах палива: газ, мазут, вугілля, лушпиння, тріска, біогаз.
  icon
  Проєктування і виготовлення щитів керування та електросилових шаф АСУ ТП.
  icon
  Розробка прикладного програмного забезпечення та Scada-систем, програмування контролерів.
  icon
  Розробка та впровадження АСУ ТП жомосушильних барабанів.
  icon
  Розробка та впровадження АСУ ТП інших виробництв під технологічне завдання від замовника.
  icon
  Пуско і режимно-налагоджувальні роботи.
  icon
  Тепловий і аеродинамічний розрахунки парових котлів.
  icon
  Проєктування реконструкції котла.
  icon
  Проєктування і пусконалагодження електрошаф управління двигунами та генераторами.
  icon
  Розрахунок навантаження на трансформаторних підстанцій.
  icon
  Проєктування та монтаж освітлення.
  icon
  Послуги хімлабораторії: аналіз турбінного мастила, аналіз золи, аналіз води.
  icon
  Перевірка на коректність та модернізація проєктів, впроваджених іншими організаціями.
  icon
  Комплектування, монтаж, пуск, налагодження обладнання.
  icon
  Поставка обладнання.
  icon
  Підбір обладнання кваліфікованими спеціалістами.
  icon
  Перевірка нового та ревізія існуючого обладнання.
  icon
  Комплексний аудит об’єкта.
  icon
  Розрахунок звужуючих пристроїв для вимірювання витрат середовища.
  icon
  Навчання обслуговуючого персоналу.
  icon
  Техічний супровід.

На виконання комплексу вищезазначених робіт маємо всі необхідні ліцензіі і дозволи, з якими Ви можете ознайомитись тут.

Програмування

На даний час є досвід і успішна реалізація нашими спеціалістами систем автоматизації на базі наступних виробників:- Siemens/VIPA: лінійка ПЛК Simatic S7, TIA Portal, WinCC, сенсорні панелі, частотні перетворювачі;- Schneider: Modicon на базі Unity Pro (Control Expert) та SoMachine, сенсорні панелі, частотні перетворювачі;- ABB: Freelance 700, 800, частотні перетворювачі;- Delta: сенсорні панелі DOP, частотні перетворювачі.Наші спеціалісти проходять курси підвищення кваліфікації та постійно слідкують за новими технологіями та новинками в сфері автоматизації.
- програмування в середовищі Node-RED;- застосування баз даних SQL, InfluxDB, MongoDB;- застосування візуалізації HTML, Grafana.

Використання частотних перетворювачів SINAMICS з використанням мережі PROFINET;Побудова мережі за топологією «резервоване кільце» з резервуванням промислових комутаторів SCALANCE;Застосування промислових IoT шлюзів та мережі WiFi для забезпечення оперативного доступу персоналу станції до даних з датчиків та виконавчих механізмів в режимі реального часу з допомогою технології QR-кодів;Впровадження інструмента SINEMA RC від компанії SIEMENS для безпечного VPN з'єднання під час віддаленого налагодження системи через мережу Інтернет;Впровадження доступу замовником до Web-сторінок з техніко-економічними показниками електростанції в режимі реального часу;Реалізація проєктів з гарячим резервованням контролерів;Реалізація клієнт-серверної структури верхнього рівня системи управління на базі WinCC Professional з дублюванням серверів;Реалізація мультимоніторного АРМу оператора.

На сьогоднішній день програмно-технічний комплекс на базі вищепереліченої техніки виконує наступні функції: 

 • • Інформаційні функції

  Система автоматизації установки передбачає:- автоматичне та ручне керування процесами;- дистанційний та місцевий режими управління приводами;- діагностика каналів вимірювання з автоматичним прийняттям рішення або з підказкою оператору;- попереджувальна і аварійна сигналізації;- автоматичний захист установки;- автоматична корекція витрат по тиску і температурі;- контроль і архівування технологічних параметрів роботи котла;- настройки системи з інженерного АРМ оператора;- ведення журналу подій;- формування добових звітів за осноними техніко-економічними показниками станції (установки);- обрахунок потужності та ККД установки;- веб-доступ в режимі онлайн;- використання сенсорних планшетів для оператора та інженера.Призначення інформаційних функцій:- введення аналогових сигналів давачів і первинних перетворювачів технологічних параметрів;- введення дискретних сигналів;- контроль достовірності введених сигналів;- нормалізація і фільтрація значень введених сигналів;- математична обробка нормалізованих значень сигналів;- контроль значень розрахованих параметрів і показників на технологічні і аварійні допуски;- формування даних для диспетчерського контролю;- відображення оперативної інформації про хід технологічного процесу і стан обладнання;- формування аварійних і технологічних сигналізації;- формування добових протоколів (рапортів) результатів протікання технологічного процесу і роботи основного обладнання;- формування системного протоколу подій;- виведення вихідних відеокадрів (мнемосхем) оперативної інформації про хід технологічного процесу і стану обладнання;- виведення вихідних відеокадрів (мнемосхем) формованих протоколів і звітів;- виведення на друк вихідних документів;- архівування параметрів роботи обладнання в часі.Передбачається можливість використання в контролерах функції видобутку квадратного кореню при вимірюванні перепаду тиску для визначення витрати і введення програмним шляхом поправок на зміну тиску і температури вимірюваного середовища.Контроль всіх датчиків аналогової інформації при її первинній обробці проводиться шляхом аналізу сигналу на мінімальне і максимальне значення.Передбачається можливість фільтрації сигналу.Для підвищення надійності системи по деяким параметрам вводиться дублювання сигналів. При цьому дубльовані сигнали розносяться по різним станціям вводу-виводу.

 • • Виявлення, сигналізація і реєстрація відхилень параметрів від встановлених меж

  Повідомлення про стан і про порушення технологічного процесу, про порушення стану елементів системи видаються оперативному персоналу за допомогою відеокадрів на АРМи і на принтер.Повідомлення про відхилення попереджувального і аварійного характеру видаються в ініціативному порядку. Алгоритм формування попереджувальної і аварійної сигналізації передбачає:- ввімкнення мигання елемента на мнемосхемі і ввімкнення звукової сигналізації;- підтвердження оператором звуку і мигання;- підсвічування після підтвердження рівним світлом, якщо ситуація зберіглась;- реєстрацію часу появи і підтвердження сигналізації.

 • • Ручне введення даних

  Параметри ручного налаштування вводяться таким чином:- значення параметрів налаштування задач контролю (початок і кінець шкали, нижня і верхня межі попереджувальної сигналізації, нижня і верхня межі аварійної сигналізації) вводяться в режимі реального часу;- коефіцієнти і константи (коефіцієнт фільтрації, відсічення нуля, гістерезис сигналізації) вводяться в режимі реального часу.Передбачається можливість захисту окремих параметрів від введення неприпустимих значень.Також є можливіть ручного введення події оператором в журнал подій на екрані АРМ (заміна паперового журналу подій).

 • • Мнемосхеми відображають в динаміці поточний стан об'єкту

  На мнемосхемах відображається наступна інформація:
  - найменування мнемосхеми;
  - схема ділянки технологічного обладнання;
  - значення вимірюваних параметрів.

 • • Відображення трендів

  Передбачається два типи трендів:- історичний графік - передісторія параметра за тривалий проміжок часу з архівацією в енергонезалежній пам’яті;- оперативний графік - передісторія параметра за відносно короткий проміжок часу із зберіганням в оперативній пам'яті.

 • • Формування і друк звітних документів

  У системі передбачається формування і відображення на моніторі, а також друк у вигляді окремого документа «Протоколу повідомлень» - звітного документа, в якому в хронологічному порядку фіксуються наступні події:- відхилення параметрів від допустимих меж;- повернення параметрів в регламентні межі;- інформація про включення, відключення двигунів, механізмів;- інформація про видачу команд управління;- діагностичні повідомлення;- спрацювання сигналів реєстратора аварійних подій.При фіксації події вказується час появи і час підтвердження події.

 • • Допоміжні функції

  До допоміжних функцій відносяться:- тестування і самодіагностика стану елементів системи;- перевірка достовірності інформаційних сигналів;- реєстрація помилок, відмов, несправностей;- установка заборони або дозволу проходження інформації по каналах вимірювання і сигналізації;- налаштування сервера часу;- обмеження доступу до зміни налаштування параметрів системи на рівнях «оператор» та «інженер» шляхом встановлення гасел. 

Проєктування

Виконуємо проєктно-конструкторську документацію в наступних розділах: АК – автоматизація та контроль виробничих процесів;ЕМ – силове електрообладнання, мережі 0,4 кВ;ЕО – електроосвітлення;
Проєктування може бути одно- та двостадійним.
Одностадійний проєкт: стадія РП (робочий проєкт)
Двостадійний проєкт: стадія П (проєкт), стадія Р (робоча документація)

Всі наші проєкти виконуються згідно норм та правил ДБН і ПУЕ, відповідають стандартам ДСТУ та ISO.
При розробці проєктів ТЕЦ застосовуємо європейську систему класифікації та кодування обладнання ККS (Kraftwerk-Kennzeichensystem).

Основне програмне забезпечення, яке ми використовуємо при проєктуванні - EPLAN Software & Service GmbH & Co., додатково Autodesk Autocad.
Основні модулі платформи EPLAN, які ми застосовуємо:
EPLAN Electric P8 — модульне та масштабоване рішення для електротехнічного проектування, автоматичного створення проектної та робочої документації.
EPLAN Fluid - програмне забезпечення для проектування пневмо/гідроавтоматики, систем змащення та охолодження та автоматичного створення відповідної проектної та робочої документації
EPLAN ProPanel - 3D проектування електротехнічних шаф із передачею даних у виробництво. Віртуальне тривимірне моделювання , створення дво- та тривимірних креслень, тривимірне зображення провідних та маршрутних схем, наявність шаблонів для роботи свердлильного обладнання та інтеграція з верстатами ЧПУ
EPLAN FieldSys - робота з планами трас
EPLAN PrePlanning - програмне забезпечення для попереднього (ескізного) проектування об'єктів та генерації проектної документації. Застосовуться для створення функціональних схем автоматизації.

Принципи, що застосовуються при побудові АСК ТП:
АСК ТП представляє собою ПТК, що складається з датчиків, виконавчих механізмів, контролерів, серверів, робочих станцій оператора, активного і пасивного обладнання локальної обчислювальної мережі, а також стандартного базового і прикладного програмного забезпечення, що використовується для створення сучасних розподілених систем керування.
Система контролю і автоматизації зазвичай розподілена та багаторівнева. Вона передбачає контроль параметрів за допомогою перетворювачів і вторинних приладів, встановлених на щитах КВП і А, а також АРМів оператора (автоматизованих робочих місць). Управління виконавчими механізмами можливо як вручну по місцю, так і дистанційно з АРМ чи автоматично по запрограмованих алгоритмах.
1 рівень – «Польовий» (датчики, перетворювачі та виконавчі механізми, що встановлюються по місцю біля обладнання);
2 рівень – «Нижній» (ПЛК, що встановлюються в щитовій з кондиціонуванням; віддалені станції розподіленого вводу-виводу, які можуть також встановлюватись по місцю біля обладнання, задля економії кабельно-провідникової продукції; перетворювачі частоти, сенсорні панелі оператора); В якості ПЛК застосовуємо контролери відомих виробників: Siemens, Schneider, ABB. Панелі оператора Siemens, Delta Electronics.
3 рівень – «Верхній» (може бути застосована клієнт-серверна структура (дубльовані сервери, що встановлюються в серверній стійці та АРМи оператора, що встановлюються в головній операторській), а можуть застосовуватись окремі робочі станції (standalone). В якості SCADA-програми верхнього рівня використувується Simatic WinCC Professional в складі «TIA PORTAL». Також передбачається можливість підключення до мережі Internet, що дає змогу спостерігати за процесами станції віддалено, через web-інтерфейс або програмний продукт «WinCC Webnavigator».
Програмне забезпечення контролерного та верхнього рівня системи забезпечує можливість розробки, модифікації та налагодження програм як у режимах OFF-LINE, так і ON-LINE, тобто без переривання роботи функціонуючої системи.
В ПТК закладається резервування мереж нижнього та верхнього рівня. Основна мережа нижнього рівня зазвичай з протоколом передачі даних «Profinet», швидкість передачі даних 100Mbps, мідний кабель, кільцева топологія мережі від пристрою до пристрою. При віддаленні розподілених станцій вводу/виводу більше між на 100м використовується оптичне середовище передачі даних. Мережа верхнього рівня зазвичай будується на базі Ethernet зі швидкістю передачі даних 1000Mbps та реалізується за допомогою промислових комутаторів з функцією резервування мереж. Топологія мішана: кільцева та зіркоподібна. Комутатори живляться від джерела резервованого живлення (два незалежних вводи зі схемою автоматичного переключення та живленням через UPS).
При погоженні з замовником, для зменшення кількості кабельної продукції в системі автоматизації можуть використовуватись перетворювачі частоти з гібридною схемою керування: по мережі PROFINET та в разі її повного обриву – керуванням дискретними сигналами.
Автоматичне регулювання, захисти та блокування реалізовуються на рівні ПЛК і в разі повної втрати зв’язку з АРМами – завжди залишаються в роботі.
Для можливості керування деяким обладнанням по місцю та задля підвищення надійності системи (в разі втрати управління через АРМи) використовуються сенсорні панелі керування.
При проектуванні ПТК застосовується принцип стандартизації та уніфікації, який полягає в раціональному застосуванні типових, однотипних, уніфікованих і стандартних схемних рішень, конструктивів і комплектуючих обладнання.
При проектуванні передбачається необхідна кількість вхідних/вихідних каналів та резервних каналів не менш, ніж 10% по кожному типу сигналів.
Обладнання ПТК розміщується в промислових електротехнічних шафах з рівнем захисту не нижче ІР54. 

Теплотехнічні роботи

1. Пусконалагоджувальні роботи нових або реконструйованих парових та водогрійних котлів на всіх видах палива.2. Режимно-налагоджувальні роботи парових та водогрійних котлів:- визначення оптимального співвідношення «паливо-повітря»;- визначення теплових втрат і ККД котла брутто в робочому діапазоні навантажень;- визначення залежності витрати газу від тиску перед пальниками;- визначення мінімально тривалих і максимально можливих фактичних навантажень котлів;- визначення меж регулювання та спрацьовування автоматики безпеки;- визначення залежності виходу оксидів азоту та вуглецю від надлишку повітря і навантаження котла;- визначення питомих витрат палива;- визначення валових викидів оксиду азоту та вуглецю;- розробка заходів щодо підвищення надійності, економічності роботи котлів та пропозицій по зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу.3. Тепло-екологічні випробування парових та водогрійних котлів:- інструментальні заміри оксидів азоту та вуглецю у відхідних газах;- визначення залежності концентрації оксидів азоту та вуглецю від надлишку повітря і навантажень котлів, визначення їх валових для різноманітних значень паропродуктивності;- розробка заходів щодо зниження викидів оксидів азоту та вуглецю.4. Розроблення технічного звіту, режимних карт роботи котла та графіків співвідношення «паливо-повітря».5. Тепловий розрахунок парових або водогрійних котлів.6. Аеродинамічний розрахунок парових або водогрійних котлів.